Budovy školy

Budova Školní 10

Budova Školní 10

 • ředitelna
 • kancelář zástupců ředitelky pro ZŠ
 • recepce - podatelna
 • třídy 1. a 2. stupně
 • odborné učebny

Budova Komenského 10

Budova Komenského 10

 • 3 oddělení školní družiny
 • třídy ZUŠ Rumburk
 • mateřské centrum Beruška

Budova Školní 8

Budova Školní 8

 • kancelář vedoucího školní jídelny
 • kancelář účetní, pokladna
 • školní jídelna
 • jídelna pro cizí strávníky
 • místnost pro volnočasové aktivity
 • spisovna

Budova Masarykova

Budova Masarykova

 • kancelář zástupkyně ředitelky pro MŠ
 • 2 třídy mateřské školy
 • školní jídelna

Budova Dittrichova

Budova Dittrichova

 • 2 třídy mateřské školy
 • školní jídelna