Ekoškola

Co je Ekoškola?

Program Ekoškola je mezinárodní program, jehož hlavním cílem je, aby žáci, učitelé, zaměstnanci a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro mateřské, základní a střední školy. Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být pro žáky pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Žáci zažívají opravdovou spoluúčast na chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí. Postup práce je určen metodikou 7 kroků, které školu provedou programem a zaručí naplnění kritérii pro získání mezinárodního ocenění.

Řídí se metodikou 7 kroků

Sedm kroků umožňuje, aby děti měnily prostředí školy a své návyky. Zároveň děti získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. Žáci zakládají školní Ekotým, který následně analyzuje ekologický chod školy a společně plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Svoji práci kontrolují a na konci roku vyhodnocují. O své práci informují nejen spolužáky, ale i své okolí. Prezentací svých úspěchů motivují a inspirují ostatní.

Naplňuje témata

Žáci pracují s environmentálními problémy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelství, které se projevují ve škole a jejím okolí. U každého tématu si může škola vybrat množství praktických činností, které bude realizovat. Nemusí se vždy jednat o finančně náročné opatření. Mnohdy stačí začít něčím malým, jako je zavírat kohoutek při čištění zubů či zbytečně nesvítit.

Co nám Ekoškola dává?

Nám žákům umožňuje ovlivnit školu a prostředí, ve kterém trávíme čas (jak vypadají chodby, třídy, zahrada). Podílíme se na monitorování spotřeby vody a energie. Vedeme naše spolužáky k šetrnému zacházení s vodou a energií. Učíme spolužáky a širokou veřejnost třídit odpady. Pěstujeme bylinky, staráme se o žížaly ve vermikompostéru a zachraňujeme žáby. Organizujeme projektové dny.


Ekoškola
Ekoškola