Mateřská škola Motýlek

Naše školka je koncipována do krásného prostředí v blízkosti parku a lesoparku, s právě realizovanou prožitkovou zahradou. Jsme nováčci v mezinárodním programu Ekoškolka a tak postupně naplňujeme aktivity s tímto programem spjaté. Velkými rádci a spolupracovníky jsou nám naši kamarádi ve škole, kteří již titul Ekoškola získali. Snažíme se být v souladu s přírodou, dbát na environmentální zásady a našim cílem je také vést děti i širokou veřejnost k povědomosti o nutné ochraně přírody. Děti se učí všemu prožitkově, celý rok máme ve vzdělávání pokusy, objevy,pěstujeme, podnikáme výlety do přírody. Pronikáme do všech témat nastavených Ekoškolkou - odpady, voda, prostředí, jídlo. Snažíme se měnit náš svět k lepšímu. Připravujeme také společné aktivity – pořádáme akce pro rodiny, besedy, máme navázanou spolupráci s našimi nejstaršími spoluobčany. Mimo jiné máme bohaté zkušenosti se společným vzděláváním, školku také pravidelně navštěvuje logopedka.

ENVIROMENTÁLNÍ ZAMĚŘENÍ

 • naplňování cílů Ekoškolky
 • zájmové pěstitelské a rukodělné činnosti v MŠ zaměřené na rozvíjení schopností dětí důležitých k ochraně přírody Hrátky se školáky – příprava na školu hravou formou
 • práce s odpadovým materiálem
 • tvoření základních pracovních dovedností
 • dílna – práce s dětským nářadím
 • sounáležitost s prostředím národního parku
 • péče o prožitkovou zahradu a blízké okolí

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

 • Šikovné ruce – pracovní činnosti v přírodě a v dílně, pečení
 • Výtvarné Hrátky – práce s různým materiálem
 • Angličtina plná her – základy jazyka
 • Sboreček Motýlci – základy sborového zpěvu, vystupování
 • Pohybové hrátky – základy atletiky, týmových sportů, hry
 • Dykytka - základy folklórního tance


MŠ Motýlek budova