27.6. - Slavnostní předávání vysvědčení 9. ročníku

AKTUALITYInformace k zápisu do prvních tříd

thumb

Kterých dětí se týká zápis pro školní rok 2019/2020?

Zápis se týká všech dětí, které ke dni 31. 8. 2019 dovrší věk 6 let. 

Kdy se zápis koná?

Zápis do 1. tříd se koná v pondělí 8. dubna 2019 od 14,30 do 17 hodin. 

Jaká je kapacita budoucích prvních tříd?

Můžeme příjmout 60 dětí do první třídy.

Jsou daná kritéria?

Vzhledem k výše uvedené kapacitě prvních tříd a předpokládanému počtu dětí, které budou přijímány k základnímu vzdělávání na naší škole, kritéria nebyla vydána.


Co dělat, když jsem jako rodič v uvedené dny zaneprázdněn nebo je dítě nemocné?

Dítě samozřejmě nevedete do školy nemocné. Kontaktujte nás a společně domluvíme další postup. Za tímto účelem můžete využít email podatelna@zskrasnalipa.cz, telefon 731506939, případně nás můžete navštívit osobně. Řešení, které Vám bude vyhovovat, jistě dohodneme.

Kde se zápis koná?

Zápis se koná na adrese: Školní 558/10, 40746 Krásná Lípa, ve II. patře

Mohou se k zápisu dostavit také mladší děti?

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon))

Co musím vzít na zápis s sebou?

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Lze získat o škole nějaké podrobnější informace?

Základním zdrojem informací jsou webové stránky. Jsme však připraveni zodpovědět Vaše dotazy telefonicky, emailem. Využít můžete také konzultační hodiny, které nabízí každý učitel. 

Je nutné dítě na zápis speciálně připravovat?

V žádném případě, zápis není test ani přijímací zkouška.

Jak probíhá zápis?

Zápis připravujeme s dostatečným předstihem, aby proběhl hladce. Děti nestresujeme.
Po příchodu do školy nejdříve společně vyřešíme administrativní záležitosti a předáme vám potřebné informace, pak budete mít možnost, v případě vašeho zájmu, nechat dítě vyfotit.  Poté se společně  s paní učitelkou odeberete do jedné z připravených tříd, kde během krátkého rozhovoru a plnění jednoduchých úkolů ověříme, má-li Vaše dítě předpoklady pro školní docházku.
Jsme rovněž připraveni zodpovědět všechny vaše dotazy.


Jak se dozvím, že bylo dítě přijato?

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) rozhodnutí již není rodičům automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých (nepřijatých) dětí na hlavních dveřích školy a na webových stránkách www.zskrasnalipa.cz. Za tímto účelem bude rodičům přiděleno registrační číslo.

Musím k zápisu, i když chci žádat o odklad začátku povinné školní docházky?

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Musíme k zápisu, ačkoliv jsme v minulém roce dostali odklad a dítě tak od září nastupuje do školy?

Na rozhodnutí ředitele školy o odkladu začátku povinné školní docházky je stanoven termín nástupu dítěte do školy. Přesto doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu znovu dostavili. Tento postup má několik důvodů. Společně ověříme, zda odklad školní docházky splnil svůj účel a získáte další informace, naši učitelé a speciální pedagožka vám třeba mohou dát další doporučení ohledně rozvoje dítěte. Pomůžeme s vyplněním povinných formalit (přijetí je možné pouze na základě přihlášky zákonného zástupce k zápisu k povinné školní docházce). Nadto pro děti každoročně připravujeme aktivity, o které by neměly přijít

Nejsme si s nástupem našeho dítěte do školy úplně jisti. Dozvíme se nějaké informace týkající se odkladu?

Při zápisu do prvního ročníku informujeme zákonné zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Tuto povinnost nám předepisuje školský zákon. Paní učitelka vám sdělí svoje postřehy z rozhovoru s dítětem. Přímo u zápisu budete mít možnost konzultace s výchovnou poradkyní a speciální pedagožkou Konečné rozhodnutí je však na zákonném zástupci.  Otázku školní zralosti doporučujeme i předem konzultovat také s učitelkami v MŠ. 
POZOR: Kdo bude pro své dítě požadovat odklad začátku povinné školní docházky, musí již při zápise předložit doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení praktického lékaře, čímž splní podmínky stanovené školským zákonem a ředitel školy bude moci rozhodnout o odkladu. V případě, že zákonný zástupce v předepsaném termínu požádá o odklad, ovšem nedoloží obě potřebná doporučení, má na jejich dodání čas do 30. dubna 2019. 

Jak máme postupovat v případě, že dítě bylo u zápisu, ale do školy nakonec nenastoupí?

Absolvováním zápisu nebo rozhodnutím o odkladu je stanoven závazný termín a místo nástupu do školy. Rozhodnete-li se (např. z důvodu stěhování) přihlásit dítě na jinou školu, oznamte nám tuto skutečnost. Jestliže rodiče změnu neoznámí a dítě v září do školy nenastoupí, působí to zbytečné komplikace.

Vyhledávání

NOVÉ FOTOGRAFIE

logologologologo

Projekty

KALENDÁŘ AKCÍ

« Předchozí

Červen
2019
Další »
PoÚtStČtSoNe
     
5
 • I.C - medonosná stezka (Varnsdorf)
 • II.A - exkurze čokoládovna10,00
6
 • Přírodovědná soutěž SNPČŠ
10
 • VII. + VIII. Exkurze Arboretum Sněžná
11
 • I.C - školní výlet
 • IX. - školní výlet
12
 • I. A Buchtobraní
 • Třídní schůzky budoucí 1. ročníkOd 17:00 hod.
 • IX. - školní výlet
13
 • I.A - školní výlet
 • IV.B - exkurze Bazilika Jiříkov, olympijské hry
 • VI.B - exkurze IQ Landia
14 15 16 
17
 • II.C exkurze Kyjovské údolí
18
 • IV.C+V.C výlet Jedlová
19
 • V.A exkurze Sloup v Čechách
 • IV.B - sportovní den s Palmovkou
20
 • Vyhlášení výsledku sběru
21
 • IV.B výlet Děčín
22 23 
24 25 26 27
 • 9. roč. slavnostní předávání vysvědčení
28 29 30 
Konec školního roku
partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2014 Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa. Vytvořilo studio Web-Style.cz